Cơ bản

250.000đ

site/tháng

Tăng hiệu suất website một cách nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm, phù hợp với các website có lượng truy cập thấp

Băng thông: 100GB

Zero SSL
Báo cáo chi tiết
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đăng ký

Cơ bản

Bao gồm:


Băng thông: 100 GB 

VNCDN


Tính năng

ActiveRoute: Quốc gia

Cache Rule: 3

RUM & Optimization Dashboard

Báo cáo chi tiết

Zero SSL

RUM Beacon

Origin Type: FQDN/IP

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Nâng cấp CDN Power-Ups

Nâng cao

2.500.000đ

site/tháng

Nâng cao bảo mật cho website, bảo vệ website trước các cuộc tấn công mã độc và các lỗi bảo mật phổ biến theo tiêu chuẩn quốc tế

Băng thông: 500GB

OWASP CRS
Giám sát các cuộc tấn công
Chống DDoS (L3/L4)

Đăng ký

Nâng cao

Bao gồm các tính năng của gói Cơ bản, và thêm:

Băng thông: 500GB 

VNCDN


Tính năng

Cache Rule: 5

Stack Domain: 2

Giám sát các cuộc tấn công

OWASP CRS 

IP Black/White List

Chống DDoS layer 3, 4

Nâng cấp CDN Power-Ups

VNCDN

CDNetworks Global CDN

Akamai CDN

Baishancloud Near-China CDN

Baidu Cloud China CDN

Baishancloud China CDN

CDNetwork Near-China CDN

Wangsu Near-China CDN

Chunghwa Telecom Near-China CDN

Tencent Cloud China CDN

Wangsu China CDN

Alibaba Cloud China CDN

Cao cấp

9.500.000đ

site/tháng

Chống lại mọi cuộc tấn công DDoS, botnet vào website, đảm bảo website luôn hoạt động ổn định ngay cả khi đang bị tấn công

Băng thông: 1TB 

Tùy chỉnh SSL
Chặn Crawler/Bot/Scanner
Chống DDoS (L3/L4/L7)

Đăng ký

Cao cấp

Bao gồm các tính năng của gói Nâng cao, và thêm:

Băng thông: 1TB 

VNCDN


Tính năng

ActiveRoute: Địa phương

Cache Rule: 10

Stack Domain: 5

Tùy chỉnh SSL

Chống DDoS layer 7

Scanners

Kiểm tra tính toàn vẹn của trình duyệt

Chặn Crawler/Bot xấu

Tùy chỉnh mức độ bảo mật

Tùy chỉnh CRS

Custom Origin Port

ASN & GEO Black/White List


Nâng cấp CDN Power-Ups

VNCDN

CDNetworks Global CDN

Akamai CDN

Baishancloud Near-China CDN

Baidu Cloud China CDN

Baishancloud China CDN

CDNetwork Near-China CDN

Wangsu Near-China CDN

Chunghwa Telecom Near-China CDN

Tencent Cloud China CDN

Wangsu China CDN

Alibaba Cloud China CDN

Doanh nghiệp

16.500.000đ

site/tháng

Bảo vệ toàn diện website doanh nghiệp với đầy đủ các tùy chọn bảo mật cho doanh nghiệp của bạn

Băng thông: 2TB 

WebSocket
Thêm tài khoản quản trị
DDoS Power-Ups

Đăng ký

Doanh nghiệp

Bao gồm các tính năng của gói Cao cấp, và thêm:

Băng thông: 2TB

VNCDN


Tính năng

Cache Rule: 20

Stack Domain: 20

Wildcard Domain

Edge Rules/Custom Header

WebSocket

Thêm tài khoản quản trị

Nâng cấp DDoS Power-Ups

Nâng cấp CDN Power-Ups

VNCDN

CDNetworks Global CDN

Akamai CDN

Baishancloud Near-China CDN

Baidu Cloud China CDN 

Baishancloud China CDN

CDNetwork Near-China CDN

Wangsu Near-China CDN

Chunghwa Telecom Near-China CDN

Tencent Cloud China CDN

Wangsu China CDN

Alibaba Cloud China CDN

Incapsula

DDoS Power-Ups:

VNCDN

Cloudflare DDoS

CDNetworks DDoS

Alibaba DDoS

Incapsula DDoS

So sánh chi tiết

Multi CDN  
Multi CDNCơ bảnNâng caoCao cấpDoanh nghiệp
VNCDN
AWS CloudFront
Alibaba Cloud Global
Băng thông100GB  500GB  1TB  2TB  
Thêm hệ thống CDN (Power-Ups)Cơ bảnNâng caoCao cấpDoanh nghiệp
VNCDNMiễn phí  Từ 470.000đ/tháng  Từ 380.000đ/tháng  Từ 330.000đ/tháng  
CDNetworks Global CDNTừ 1.300.000‬đ/tháng  Từ 1.100.000đ/tháng  Từ 930.000đ/tháng  
Akamai CDNTừ 2.300.000đ/tháng  Từ 1.950.000đ/tháng  Từ 1.700.000đ/tháng  
Incapsula CDN
Liên hệ
Baishancloud Near-China CDNTừ 980.000đ/tháng  Từ 850.000đ/tháng  Từ 700.000đ/tháng  
CDNetwork Near-China CDNTừ 1.650.000đ/tháng  Từ 1.400.000đ/tháng  Từ 1.200.000đ/tháng  
Chunghwa Telecom Near-China CDNTừ 1.650.000đ/tháng  Từ 1.400.000đ/tháng  Từ 1.200.000đ/tháng  
Wangsu Near-China CDNTừ 980.000đ/tháng  Từ 850.000đ/tháng  Từ 700.000đ/tháng  
Alibaba Cloud China CDNTừ 650.000đ/tháng  Từ 560.000đ/tháng  Từ 460.000đ/tháng  
Alibaba Cloud Global CDNTừ 650.000đ/tháng  Từ 560.000đ/tháng  Từ 460.000đ/tháng  
AWS CloudfrontTừ 650.000đ/tháng  Từ 560.000đ/tháng  Từ 460.000đ/tháng  
Baidu Cloud China CDNTừ 800.000đ/tháng  Từ 700.000đ/tháng  Từ 600.000đ/tháng  
Baishancloud China CDNTừ 980.000đ/tháng  Từ 850.000đ/tháng  Từ 700.000đ/tháng  
Tencent Cloud China CDNTừ 590.000đ/tháng  Từ 490.000đ/tháng  Từ 420.000đ/tháng  
Wangsu China CDNTừ 800.000đ/tháng  Từ 700.000đ/tháng  Từ 600.000đ/tháng  
CloudflareTừ 1.650.000đ/tháng  Từ 1.400.000đ/tháng  Từ 1.200.000đ/tháng  
Cân bằng tải AI với RUMCơ bảnNâng caoCao cấpDoanh nghiệp
RUM Beacon  
ActiveRoute  
Quốc gia
Quốc gia
Địa phương
Địa phương
RUM & Optimization Dashboard  
Optimization Report  
Tăng cường bảo mậtCơ bảnNâng caoCao cấpDoanh nghiệp
OWASP CRS  
Tuỳ chỉnh CRS  
IP Black/White Listing  
ASN & GEO Black/White Listing  
Security Event Investigations
Zero SSL  
Tuỳ chọn SSL  
Chống DDoS Layer 3, Layer 4 
Chống DDoS Layer 7 
Scanners  
Browser Integrity Check  
Crawler/Bot Protection  
Progressive Challenge  
DDoS Power-Ups  
Nâng cấp DDoS Power-UpsCơ bảnNâng caoCao cấpDoanh nghiệp
VNCDN
Cloudflare DDoS
Miễn phí
CDNetworks DDoS
Alibaba Cloud DDoS
Incapsula DDoS
Liên hệ
Platform FeaturesCơ bảnNâng caoCao cấpDoanh nghiệp
Cache Rule  
3
5
10
Up to 20
WebSocket
Origin Type
FQDN/IP
FQDN/IP
FQDN/IP
FQDN/IP
Custom Origin Port
Wildcard Domain  
Stack Domain  
2
5
20+ 
Edge Rules/Custom Header
Thêm tài khoản quản trị
Hỗ trợCơ bảnNâng caoCao cấpDoanh nghiệp
Hỗ trợ cơ bản
Hỗ trợ nâng cao
Hỗ trợ cao cấp
Xử lý, quản lý tấn công DDoS

FAQ

Khách hàng sẽ không tốn phí cài đặt khi sử dụng dịch vụ. Đồng thời, nền tảng của chúng tôi được phát triển tương tự như nền tảng SaaS giúp khách hàng thiết lập đơn giản và nhanh chóng.

Với các đối tác CDN đã được tích hợp trong nền tảng multi CDN của VNIS, khách hàng chỉ cần chọn gói dịch vụ và tận hưởng các lợi ích của hệ thống mà không cần ký hợp đồng với từng nhà cung cấp CDN riêng lẻ.

Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể kết hợp hệ thống CDN đang dùng hoặc tự liên hệ với các nhà cung cấp khác ngoài hệ thống multi CDN rồi tích hợp lên nền tảng của chúng tôi để tối ưu website, dịch vụ.

Vào mỗi kỳ thanh toán, VNIS sẽ gửi hoá đơn chi tiết đến cho khách hàng để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Đối với các gói Cơ bản, Nâng caoCao cấp, khách hàng có thể đăng ký và được tự động gia hạn theo tháng. Chỉ riêng gói Doanh nghiệp, hệ thống sẽ gia hạn theo năm. Khách hàng có thể ngưng sử dụng dịch vụ bất kỳ lúc nào để tránh việc gia hạn tự động.