Nâng cao trải nghiệm với công nghệ AI

Xác định vị trí người chơi bằng hệ thống multi CDN và cân bằng tải AI, giúp gia tăng trải nghiệm cho người dùng.

Dịch vụ toàn cầu với tốc độ ánh sáng

Đảm bảo tốc độ game luôn là tối ưu nhất ở bất kì nơi nào trên thế giới.

Bảo vệ người dùng, bảo vệ dịch vụ

Quản lý và thực thi các chính sách bảo mật trên multi CDN bằng cách ngăn chặn các cuộc tấn công mạng tiên tiến, nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.