VNIS WAF giải pháp bảo mật ứng dụng Web hoàn hảo

Hệ thống bảo mật Website của VNIS WAF giúp giám sát và bảo vệ Website an toàn tối đa. Chống lại các tấn công Website nguy hiểm như: tấn công XSS, SQL injection, Generic injection mà không thay đổi cơ sở hạ tầng trang Web của bạn.


VNIS WAF bảo mật Website toàn diện

Giải pháp bảo mật toàn diện cho các lớp mạng

VNIS WAF bảo mật tối đa các lớp mạng, đặc biệt là Layer Network (Layer 3), Layer Transport (Layer 4) và Layer Application (Layer 7). VNIS WAF hỗ trợ quản trị viên dễ dàng kiểm soát các truy cập website doanh nghiệp từ các hệ thống mạng không an toàn. Tất cả các dữ liệu được truyền vào hoặc gửi ra đều phải đi qua hệ thống tường lửa WAF của VNIS. Đảm bảo an toàn tối đa cho Website.

VNIS WAF ngăn chặn tấn công mạng qua các lỗ hổng bảo mật Website

Khi trang Web của bạn được cài đặt VNIS WAF thì ngay lập tức bạn có thể quản lý chiến dịch phòng chống các tấn công Website nguy hiểm như: tấn công XSS, SQL injection, Generic injection và hơn thế nữa.

Quy trình bảo mật Website của VNIS WAF