Được bảo vệ khỏi 10 lỗ hổng hàng đầu theo OWASP

Cloud WAF - Tường Lửa Ứng Dụng Web Giúp Bảo Mật Website Tối Đa

Thiết lập bảo mật chi tiết

Cấu hình whitelist, blacklist cho CIDR/IP, ASN, xác định vị trí người dùng, tuỳ chỉnh XSS, SQL injection và các quy tắc generic injection hoặc quản lý cài đặt chống DDOS.

Ngăn chặn DDOS toàn diện

Sử dụng multi CDN trên toàn cầu để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công DDOS, đảm bảo Layer 3, 4 và 7 luôn được bảo vệ.

Bảng điều khiển và phân tích

Hệ thống đi kèm với bảng điều khiển giám sát an ninh mạng (SIEM) có khả năng thu thập, phân tích và trình bày sự kiện trong tường lửa (WAF).