Cũng như, thấy những gì hệ thống thấy

RUM - Hệ thống giám sát người dùng thực, cung cấp tổng quan về trải nghiệm thực của người dùng trên toàn cầu với các chi tiết về tính khả dụng, thời gian phản hồi và các khu vực hàng đầu.

Công Nghệ AI (Artificial Intelligence) Giúp Tối Ưu Hóa Website

Quan sát

Khi bạn đã nhúng thành công JavaScript được cung cấp từ nền tảng, hệ thống có thể tiến hành thu thập hiệu suất của website hoặc ứng dụng trực tiếp từ trình duyệt của người dùng cuối.

Phân tích

Khi thu thập được bất kỳ dữ liệu nào, hệ thống sẽ đưa ra các đánh giá và dự đoán các vấn đề có thể xảy ra về độ trễ hoặc tính khả dụng dựa trên dữ liệu đó.

Thực thi

Hệ thống chủ động tối ưu hóa trải nghiệm của mỗi người dùng bằng cách định tuyến đến CDN gần với vị trí của họ nhất, thông qua việc tự động thay đổi vị trí bằng Global Server Load Balancing DNS.