logo
Menu

5 phút

để bắt đầu

2,300+

POPs

100%

uptime toàn cầu

Đo lường, xử lý, tối ưu, và bảo vệ website 24/7

Đo Lường

Thu thập và đo lường các dữ liệu kết nối internet

Hệ thống thu thập dữ liệu kết nối internet của người dùng thực trên toàn cầu thông qua công nghệ đo hiệu suất network độc quyền xác định chất lượng internet theo thời gian thực.

Xem Thêm
RUM
Xử Lý

Xử lý các dữ liệu đã được thu thập

Hệ thống máy học được đào tạo sẽ xử lý và biên dịch các dữ liệu thu thập được để định tuyến lưu lượng truy cập theo hướng tối ưu nhất trong hệ thống Multi CDN.

Xem Thêm
Tối Ưu

Tối ưu website dựa trên các dữ liệu đã được phân tích

Tính năng cân bằng tải AI sẽ định tuyến lưu lượng truy cập website đến hệ thống CDN có hiệu suất hoạt động tốt nhất cho từng khu vực dựa trên quyết định đã được thực hiện trước đó của Multi CDN.

Xem Thêm
Tối ưu website
Bảo Vệ

Mọi hoạt động đều được bảo vệ an toàn trước các cuộc tấn công

Tất cả lưu lượng xử lý thông qua hệ thống được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công ứng dụng web hoặc DDOS với bộ tính năng bảo mật nâng cao của VNIS

Tìm Hiểu Thêm
AI Load Balancing

Khách Hàng Tin Dùng

159289821:1
159289821:2
159289821:3
159289821:4
159289821:1
159289821:2
159289821:3

Enhance your website today

7-ngày dùng thử