Menu

Cân Bằng Tải AI là gì?

Không một nhà cung cấp CDN nào trên thị trường có thể đảm bảo 100% thời gian uptime và liên tục vận hành ở mức cao nhất. Với Cân Bằng Tải AI, hệ thống được đào tạo bằng máy học có thể đo lường và đánh giá dữ liệu hiệu suất CDN và đưa ra quyết định dựa trên độ trễ hoặc các vấn đề khả dụng mà nó dự đoán.

ra quyết định trên cơ sở dữ liệu

hệ thống liên tục đo hiệu suất CDN trên toàn cầu để cân bằng tải chính xác.

tối đa tính khả dụng

tránh downtime và giữ cho website tốt bằng việc thay đổi tự động liên tục giữa các hệ thống CDN.

sử dụng ngay

bằng việc sử dụng dữ liệu website, hệ thống có thể đưa ra các quyết định phục vụ bạn nhiều hơn.

Thực hiện dễ dàng

Được kích hoạt khi bạn có nhiều CDN được đăng ký

Không phải trải qua quá trình cấu hình tẻ nhạt, cân bằng tải AI được kích hoạt mặc định ngay khi bạn kích hoạt hệ thống Multi CDN qua Power-Ups.

158827173:1
 Thực hiện quyết định ghi đè

Kiểm soát thủ công nhằm chỉ định sử dụng một CDN riêng cho khu vực cụ thể

Nếu có những tình huống đặc biệt yêu cầu sử dụng độc quyền một hệ thống CDN cho một khu vực cụ thể, bạn có thể ghi đè thủ công các quyết định do hệ thống đưa ra chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

1588830884:1
Báo cáo tối ưu & đầy đủ

Biết các CDN hoạt động như thế nào và chúng đã được sử dụng bao nhiêu lần

Biểu đồ có tính tương tác cho thấy xu hướng hiệu suất của tất cả các CDN và những quyết định mà hệ thống đã đưa ra. Lọc dữ liệu theo khu vực và thời gian để hiểu rõ hơn về những gì xảy ra trên website của bạn.

1588831017:1

Enhance your website today

7-ngày dùng thử