Menu

Pulse là gì?

Thật không dễ dàng để biết được hiệu quả hoạt động của hệ thống CDN tại một khu vực, chưa kể đến việc thực hiện nó cho nhiều hệ thống CDN khác nhau. Với kiến thức của VNIS về CDN, chúng tôi có thể thu thập và trực quan hóa dữ liệu về hiệu suất và tính khả dụng theo từng khu vực của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ CDN mà VNIS làm việc cùng.

sử dụng ngay

đăng ký tài khoản và nhận quyền truy cập mà không cần thực hiện bất kỳ cài đặt cấu hình nào.

thông tin tiếp cận

hiểu những gì đang xảy ra trên Internet và biết được hiệu quả hoạt động của từng hệ thống CDN.

Multi CDN

xem dữ liệu về hiệu suất và tính khả dụng để quản lý các hệ thống CDN hiệu quả

Đo lường độ trễ

Xem CDN nào có độ trễ thấp nhất

Hiển thị ngay mà không cần cấu hình, biểu đồ tương tác hiển thị dữ liệu về độ trễ của tất cả các CDN được hỗ trợ trên nền tảng VNIS.

158834385:1
Đo lường tính khả dụng

Nhận biết được CDN nào đang hoạt động thiếu hiệu quả

Xem dữ liệu về tính khả dụng của tất cả các CDN đang hoạt động giúp bạn biết được nguyên nhân gây ra Downtime cho website.

158834565:1
Biểu đồ cải tiến liên tục

Cải thiện biểu đồ cùng với website của bạn theo thời gian

Khi bạn đã bắt đầu sử dụng Multi CDN và Cân Bằng tải AI với Mã Beacon được cài đặt của VNIS, độ chính xác dữ liệu của biểu đồ sẽ cải thiện đáng kể để cung cấp dữ liệu tốt hơn dựa trên các mức độ sử dụng của bạn.

158834712:1

Enhance your website today

7-ngày dùng thử