Menu

SSL của VNIS khác biệt như thế nào?

Chứng chỉ SSL không phải là một yêu cầu bắt buộc, nhưng hàng triệu website đang sử dụng nó để bảo vệ dữ liệu người dùng của họ. VNIS cung cấp SSL miễn phí cho tất cả các website chạy trên nền tảng của chúng tôi để giữ cho các website luôn được mã hóa. Ngay cả khi nhiều CDN được cài đặt, chỉ cần vài cú nhấp chuột để tạo SSL cho tất cả các CDN.

mã hóa bằng một click

tạo và cài đặt SSL miễn phí khi thêm website vào nền tảng.

mã hóa mọi thứ

SSL được tạo sẽ tự động áp dụng cho Multi CDN chỉ với một vài cú nhấp chuột.

tự động gia hạn

hệ thống sẽ gia hạn SSL trước khi hết hạn mà không cần bất kỳ công việc thủ công nào.

SSL miễn phí

Tốt hơn, an toàn hơn trên Internet mà không cần phải trả một đồng

SSL không phải là một khoản đầu tư giá rẻ và đây có thể là gánh nặng cho một số doanh nghiệp nhỏ. Nền tảng có thể cung cấp mã hóa SSL website miễn phí.

1588839859:1
Các loại SSL khác nhau

Tạo SSL miễn phí của bạn thông qua HTTP hoặc DNS

Hệ thống có thể tạo SSL thông qua HTTP hoặc DNS, cung cấp các tùy chọn tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.

Tạo SSL qua DNS có thể ngăn chặn Downtime tạm thời trong quá trình chuyển đổi qua lại giữa các nền tảng, nhưng sẽ hết hạn sau 90 ngày; SSL được tạo qua HTTP có thể được tự động gia hạn nhưng có thể gặp Downtime tạm thời nếu SSL được kích hoạt trước đó.

1588839859:2
SSL tùy chỉnh

Nếu bạn đã có chứng chỉ SSL, hãy tải nó lên VNIS

Tự tải SSL của mình lên để sử dụng nếu bạn thích. Nền tảng VNIS không chỉ cung cấp cách có được SSL miễn phí một cách dễ dàng mà mà còn là một công cụ để quản lý các chứng chỉ SSL hiện có của bạn.

1588839859:3

Enhance your website today

7-ngày dùng thử