logo
Menu
Cơ Bản

250.000đ

site/tháng

100GB Băng Thông

Cache Rules

Multi CDN

Cân bằng tải AI

Nâng Cao

2.500.000đ

site/tháng

500GB Băng Thông

(*) bao gồm tính năng gói Cơ Bản

Basic WAF (OWASP CRS)

Chống DDoS (L3/L4)

Cao Cấp

9.500.000đ

site/tháng

1TB Băng Thông

(*) bao gồm tính năng gói Nâng Cao

Tùy chỉnh SSL

Chặn Crawler, Bot, Scanner

Chống DDoS (L7)

Doanh Nghiệp

16.500.000đ

site/tháng

2TB Băng Thông

(*) bao gồm tính năng gói Cao Cấp

WebSocket

Thêm tài khoản quản trị

DDoS Power-Ups

Tùy Chọn

Liên Hệ

(*) bao gồm tính năng gói Enterprise

Tùy chọn CDN

Truy cập API

Liên Hệ Sale

Reliability & Performance


Cơ BảnNâng CaoCao CấpDoanh Nghiệp
Multi CDN  
Traffic Included  100GB  500GB  1TB  2TB  
Cache Rules
3
5
10
Up to 20
CDN Power-Up  
WebSocket
AI Load Balancing
Pulse
Beacon Code  
RUM Dashboard

Purchasable CDN Power-Ups


Cơ BảnNâng CaoCao CấpDoanh Nghiệp
VNCDN CDNFree  470.000đ/tháng  380.000đ/tháng  330.000đ/tháng  
CDNetworks CDN1.300.000‬đ/tháng  1.100.000đ/tháng  930.000đ/tháng  
Akamai CDN2.300.000đ/tháng  1.950.000đ/tháng  1.700.000đ/tháng  
Incapsula CDNContact Sales
BaishanCloud  980.000đ/tháng  850.000đ/tháng  700.000đ/tháng  
CDNetwork  1.650.000đ/tháng  1.400.000đ/tháng  1.200.000đ/tháng  
Chunghwa Telecom  1.650.000đ/tháng  1.400.000đ/tháng  1.200.000đ/tháng  
Wangsu  980.000đ/tháng  850.000đ/tháng  700.000đ/tháng  
Alibaba Cloud  650.000đ/tháng  560.000đ/tháng  460.000đ/tháng  
Baidu Cloud  800.000đ/tháng  700.000đ/tháng  600.000đ/tháng  
BaishanCloud  980.000đ/tháng  850.000đ/tháng  700.000đ/tháng  
Tencent Cloud  590.000đ/tháng  490.000đ/tháng  420.000đ/tháng  
Wangsu  800.000đ/tháng  700.000đ/tháng  600.000đ/tháng  

Enhanced Security


Cơ Bản Nâng Cao Cao Cấp Doanh Nghiệp
OWASP CRS
WAF request per minute2K4K12K20K
Tuỳ Chỉnh CRS
IP Black/White Listing
GEO Black/White Listing
Security Event Investigations
SSL  
Tuỳ Chọn SSL
Chống DDoS (L3/L4)
Chống DDoS (L7)
CC attack (unique IP/hour)3001,5003,000
Scanners
Browser Integrity Check
Crawler/Bot Protection
Progressive Challenge
Custom Origin Port
DDoS Power-Ups

Purchasable DDoS Power-Ups


Cơ BảnNâng CaoCao CấpDoanh Nghiệp
Cloudflare DDoSFree
CDNetworks DDoSContact Sales
Alibaba Cloud DDoSContact Sales
Incapsula DDoSContact Sales

Platform Features


Cơ BảnNâng CaoCao CấpDoanh Nghiệp
Custom Host Header
Wildcard Domain
Stack Domain  Up to 2Up to 5Up to 20+  
Edge Rules/Custom Header
Thêm Tài Khoản Quản Trị

FAQ

Tôi có được miễn phí phí cài đặt hay không? Phí cài đặt dịch vụ là bao nhiêu?

Khách hàng sẽ không tốn phí cài đặt khi sử dụng dịch vụ. Đồng thời, nền tảng của chúng tôi được phát triển tương tự như nền tảng SaaS giúp khách hàng thiết lập đơn giản và nhanh chóng.

Tôi có cần ký hợp đồng với từng nhà cung cấp CDN riêng lẻ hay không?

Với các đối tác CDN đã được tích hợp trong nền tảng multi CDN của VNIS, khách hàng chỉ cần chọn gói dịch vụ và tận hưởng các lợi ích của hệ thống mà không cần ký hợp đồng với từng nhà cung cấp CDN riêng lẻ.

Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể kết hợp hệ thống CDN đang dùng hoặc tự liên hệ với các nhà cung cấp khác ngoài hệ thống multi CDN rồi tích hợp lên nền tảng của chúng tôi để tối ưu website, dịch vụ.

Tôi sẽ nhận được hoá đơn chi tiết về dịch vụ đã sử dụng?

Vào mỗi kỳ thanh toán, VNIS sẽ gửi hoá đơn chi tiết đến cho khách hàng để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thời gian thanh toán tối thiểu cho các gói dịch vụ là bao lâu?

Đối với các gói Cơ bản, Nâng caoCao cấp, khách hàng có thể đăng ký và được tự động gia hạn theo tháng. Chỉ riêng gói Doanh Nghiệp, hệ thống sẽ gia hạn theo năm. Khách hàng có thể ngưng sử dụng dịch vụ bất kỳ lúc nào để tránh việc gia hạn tự động.

Enhance your website today

7-ngày dùng thử