Menu

Điều gì làm nó lại đặc biệt?

Phương án dự phòng vô hạn

Tự động chuyển đổi từ hệ thống CDN gặp sự cố sang CDN khác có hiệu suất tốt

Khi cài đặt nhiều hệ thống CDN, tính năng Cân bằng tải AI sẽ khởi động và bắt đầu đo và tối ưu hóa website của bạn để tránh mọi sự cố có thể xảy ra gây ngừng hoạt động cho website.

Hiệu suất tối ưu

Luôn sử dụng CDN có trạng thái hoạt động tốt nhất cho các vùng địa lý khác nhau

Các hệ thống CDN sẽ có hiệu suất hoạt động khác nhau giữa các khu vực địa lý khác nhau. Tại mỗi khu vực, Cân bằng tải AI sẽ đo CDN nào hoạt động tốt nhất và thực hiện chuyển đổi. Việc này được diễn ra liên tục để đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt nhất cho website trong bất kỳ thời gian nào trong ngày.

Xem thêm các giải pháp khác

Bảo vệ khỏi các cuộc tấn công DDoS

Bảo vệ trước các cuộc tấn công DDoS L3, L4 và L7 ở mọi quy mô một cách hiệu quả mà không làm giảm hiệu suất hoạt động của website.

Xem Thêm

Ngăn chặn các bot độc hại

Xác định chính xác và ngăn chặn các bot xấu với cơ sở dữ liệu các mối đe dọa phong phú và luôn cập nhật liên tục của VNIS.

Xem Thêm

Enhance your website today

7-ngày dùng thử